יעל דקלבאום - מה יעירני

מילים ולחן: יעל דקלבאום

מה יניעני אם לא התאווה
מה יניעני אם לא התאווה?
איך אתקדם בלי אותה להבה
שלנצח אוכלת
ואיננה שבעה

מה ישמרני אם לא הפחדים
מה ישמרני אם לא הפחדים?
איך איעצר בשפות הצוקים
מלפרוש את כנפיי ולשוב לאלוהים

רק עוד ועוד בדרכנו לצעוד
כמהים אל היעד הבא
מה נלמד אם לא נעצור
מזמן לזמן לשאול

מה יעירני אם לא השעון
מה יעירני אם לא השעון?

מי מחכה בשחור האישון
שאפקח את עיניי כביומי הראשון

רק עוד ועוד בדרכנו לצעוד
כמהים אל היעד הבא
מה נלמד אם לא נעצור
מזמן לזמן לשאול

איך אגלה אם ישנה להבה
שלנצח דולקת
ואיננה תלויה

QR Code

סרוק לגלישה לדף זה   |   מה זה?